Theme Installation

img

Dummy Data Installation

img

How to Update a Theme

img

How to Update Plugins

img